Przyczyny nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych

Nadmierne zadłużenie to makroekonomiczny problem. Z najnowszych statystyk branży finansowej wynika, że największym zadłużeniem charakteryzują się młodzi ludzie z pokolenia wyżu demograficznego. Zbyt duże nasycenie gospodarstwa domowego pożyczkami krótkoterminowymi, szczególnie chwilówkami jest niebezpieczne z kilku powodów. Najważniejszy powód to ryzyko utraty majątkowych zabezpieczeń po pojawieniu się trudności ze spłatą zobowiązania. Dlaczego tworzy się w gospodarce presja nadmiernego zadłużenia? O tym kilka słów w poniższym artykule.

Niska wiedza ekonomiczna i niedopasowanie zdolności kredytowej do umowy W Polsce jedna z najważniejszych przyczyn nadmiernego zadłużenia to po prostu brak podstawowej wiedzy ekonomicznej. Wielu kredytobiorców nabiera się na reklamy firm pożyczkowych, gdzie obiecuje się bardzo niskie oprocentowanie, co niestety nie sprawdza się w rzeczywistości. Pożyczka z bardzo wysokim oprocentowaniem, niedopasowana do zdolności kredytowej gospodarstwa domowego zawsze odbije się negatywnie na funkcjonowaniu kredytobiorcy, a do tego wymusi wprowadzenie wielu zmian życiowych (nadgodziny, praca w weekendy, aby szybciej spłacić pożyczkę, ryzyko restrukturyzacji zadłużenia, czy wyprzedaży majątku trwałego). Wiedza ekonomiczna, czy wiedza o rynku kredytowym jest stosunkowo mała, nawet w młodym pokoleniu, które nie znosi dopełniania nadmiernych formalności. Oczywiście niektóre instytucje finansowe idą z tymi trendami i proponują przyśpieszenie procedur związanych z analizą zdolności kredytowej. Kolejny problem dotyczy złego dopasowania własnej sytuacji ekonomicznej do potrzeb kredytowych. O co chodzi w praktyce? Po prostu gospodarstwa domowe zaciągają większe kredyty niż wymaga tego sytuacja. Dodatkowe pieniądze „zmarnowane na konsumpcję i przy okazji brak inwestycji w środki trwałe to niebyt sensowne rozwiązanie.

Pozytywne cechy rynku kredytowego Nie można jednak odmówić pozytywnych zmian na rynku kredytowym, co wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem oprocentowania nominalnego, a także kosztów pozaodsetkowych. W firmach pożyczkowych nie ma już praktycznie lichwiarskich zobowiązań, procedura upadłości konsumenckiej jest znacznie łatwiejsza, kredytobiorca ma dostęp do ciekawych narzędzi restrukturyzacji zadłużenia. Nie ma również problemu w porównywaniu kredytów gotówkowych za pośrednictwem multimedialnych, niezależnych, do tego bezpłatnych narzędzi.

A co z losowymi wypadkami? Kredytobiorca, nawet świadomy praw i obowiązków wynikających z podpisania umowy kredytowej nie zawsze przewidzi sytuacje losowe, chociażby nagłe zwolnienia z miejsca pracy. Zdarzają się również typowe oszustwa na rynku kredytowym, gdzie kredytobiorca podpisuje zmienioną w ostatniej chwili umowę. Trzeba zatem bardzo dokładnie studiować warunki podpisania zobowiązania, aby nie narazić się na podobne problemy. Masz prawo w 14 dni od podpisania umowy wyjść ze współpracy bez żadnych konsekwencji.