Jak można wykorzystać zalety konsolidacji w kryzysie ekonomicznym?

Kryzys gospodarczy wywołuje dyskusje na temat zamykania działalności gospodarczych, a także dotyka bezpośrednio problemów kredytobiorców, którzy szukają rozwiązań optymalizacyjnych i ewentualnego odroczenia w spłacie zadłużenia, Czy to jednak konieczne? Kredyt konsolidacyjny to ciekawe narzędzie umożliwiające obniżenie miesięcznej raty, bez używania typowego odroczenia, do tego ostatecznie płatnego.

Najważniejsze rodzaje konsolidacji zadłużenia na rynku

Na rynku masz do wyboru konsolidację hipoteczną, a także konsolidację gotówkową. W uproszczeniu przy konsolidacji hipotecznej zabezpieczasz zadłużenie nieruchomością, co umożliwia zejście z ratą do minimalnych poziomów przy jednocześnie najlepszym oprocentowaniu. Natomiast konsolidacja gotówkowa bazuje bardziej na analizie dotychczasowych dochodów, na pozytywnej zdolności kredytowej i dotyczy scalania pożyczek krótkoterminowych, konsumpcyjnych.

Czy premia w konsolidacji to rozwiązanie na czasy kryzysowe?

W kryzysie gospodarczym możesz również sięgnąć po konsolidację z premią, czyli nie tylko zamkniesz problematyczne zobowiązania, ale otrzymasz kapitał do wydania na dowolne potrzeby. W tym przypadku kredyt konsolidacyjny stanowi nawet pewien bufor bezpieczeństwa dla właścicieli działalności gospodarczych szukających dodatkowej płynności. Oczywiście taki kredyt konsolidacyjny warto zaciągnąć na siebie, czyli klienta indywidualnego, a nie na firmę, ponieważ w okresie kryzysowym banki wprowadziły bardzo ostre kryteria analizy. Bez odpowiedniego poziomu dochodu i bez pozytywnej historii spłaty zadłużenia nie masz szans na podpisanie umowy.

Długoterminowa spłata, a niska rata

Jedna z najważniejszych zalet kredytu konsolidacyjnego to długi termin spłaty umożliwiający manipulowanie wysokością miesięcznej raty. Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o konsolidacji musisz regulować wszystkie raty terminowo. Każde opóźnienie obniża punktację w BIK. Jeżeli nie jesteś przekonany, czy spełniasz warunki przydzielenia pieniędzy zapoznaj się z raportem kredytobiorcy po założeniu konta w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego składania wniosku.

Lepiej utrzymywać zadłużenie w stabilnych bankach

Nie musisz konsolidować całego zadłużenia, ale po prostu zakończyć umowy z bankami niestabilnymi lub instytucjami pozabankowymi, które charakteryzują się większymi problemami z utrzymaniem płynności. Dobrze przenosić zobowiązania do banków zaufanych, w których konsolidacja utrzymuje się na stabilnych poziomach kosztów.