Zdolność kredytowa a kredyty gotówkowe

enter image description here

Osoby pragnące ubiegać się o kredyt gotówkowy muszą pamiętać o tym, że ostatecznie to instytucja bankowa decyduje o udzieleniu nam go lub odmowie w tej sprawie, aby przyspieszyć proces warto zacząć od wizyty na portalu 17 Banków. Nie należy zatem z góry zakładać, że nasz wniosek spotka się z akceptacją. Kluczowe znaczenie ma tutaj kwestia naszej zdolności kredytowej. W skrócie można stwierdzić, że odnosi się ona do naszej wiarygodności w charakterze kredytobiorcy, a także do naszej sytuacji finansowej. Nie powinniśmy zatem liczyć na weryfikację tych kwestii przez instytucję bankową – musimy najpierw sami ocenić stan naszego budżetu. Trzeba zrobić to w sposób bardzo konkretny i skrupulatny. Wiadomo przecież, że my sami posiadamy pełne informacje dotyczące naszych finansów, a także znamy okoliczności towarzyszące określonemu stanowi rzeczy. Warto znać mechanizmy, jakie kierują bankiem przy podejmowaniu decyzji o przydzieleniu nam kredytu gotówkowego.

Znaczenie naszej historii kredytowej

Bardzo ważna jest tutaj z pewnością nasza historia kredytowa. Instytucje bankowe sprawdzają ją w różnego rodzaju bazach danych i rejestrach. Na ten czynnik składają się nasze wcześniejsze, a także obecne zobowiązania. Takie informacje budują obraz naszej wiarygodności w oczach banku. Na ich podstawie bowiem instytucja ocenia, jakie było nasze podejście do kwestii spłaty rat, a także, czy nie mamy długów i nie znajdujemy się w kłopotliwej sytuacji finansowej. Jeżeli zatem nie regulowaliśmy naszych zobowiązań w terminie, jest to dla banku zdecydowanie niepokojący sygnał i trzeba mieć tego świadomość. Musimy bowiem pamiętać o tym, że decyzje dotyczące naszego budżetu muszą być odpowiedzialne i przemyślane, a z obowiązków dotyczących spłaty rat należy się wywiązywać.

Ocena naszej sytuacji finansowej

Bank dokonuje również oceny naszej sytuacji finansowej. Instytucje podchodzą do tego na rozmaite sposoby. Czasem wymagane jest nasze oświadczenie o dochodach oraz wydatkach, a niejednokrotnie bank zwraca się do naszego pracodawcy lub zleceniodawcy, aby udzielił on mu informacji dotyczących naszych zarobków. Można spotkać jednak również inne rozwiązania. Niekiedy swoje przychody przedstawia się w formie deklaracji podatkowych, czy też wyciągów z kont bankowych. Bilans naszych zarobków oraz wydatków musi pozwalać na spłacanie przez nas rat. Dodatkowo nasza sytuacja finansowa musi cechować się stabilnością. Te elementy mają znaczenie nie tylko dla samego banku, ale również dla nas, dlatego należy dokonać tutaj samodzielnej i wnikliwej analizy naszego budżetu.

Dlaczego banki badają zdolność kredytową?

Badanie zdolności kredytowej przez banki ma na celu zmniejszenie ryzyka, że kredyt gotówkowy otrzyma osoba, której sytuacja finansowa nie pozwala na zaciąganie zobowiązań finansowych. Jest to jednocześnie swego rodzaju zabezpieczenie interesów instytucji, jak i naszych. Zdecydowanie warto mieć to na uwadze i o tym pamiętać przy rozważaniach dotyczących kredytu gotówkowego.